Poznając pochodzenie próbki oraz założenia projektu i stawiane hipotezy badawcze pomożemy zaplanować eksperyment by zapewnić otrzymanie możliwie jak najlepszych wyników.