• Jak mam dostarczyć Państwu próby do sekwencjonowania?

Po skontaktowaniu się z nami, określeniu rodzaju usługi oraz ilości prób – uzgadniamy dogodny dla Państwa termin i wysyłamy kuriera który odbierze próbki, które następnie nam dostarczy.

  • Czy jest określony sposób opisywania prób wysłanych do sekwencjonowania?

Tak, wraz z złożeniem zamówienia na wykonanie usługi dostarczymy Państwu “formularz informacji o próbce” do wypełnienia: ilości prób; dokładnych nazw bez polskich znaków ; opisem pochodzenia próbek (genotyp), objętości prób oraz ich koncentracji; ewentualnymi powtórzeniami biologicznymi/technicznymi, traktowaniem itp.

  • Czy mogliby Państwo podać wskazówki jak najlepiej opisać i zapakować próbki przed wysłaniem.

Wszystkie informacje znajdą Państwo w zakładce “Do pobrania” w pliku “Zalecenia do przygotowania próbek” .Wyraźnie oznacz każdy pojemnik (probówkę) na próbkę nazwą identyfikacyjną próbki. Owiń pokrywkę każdej probówki parafilmem. Umieść probówki na próbki w twardym pojemniku ochronnym, aby probówki nie poruszały się podczas transportu. Zabezpiecz pojemnik przed otwarciem.

  • Nie chciałbym pobierać danych / wyników sekwencjonowania z wirtualnego dysku. Czy jest możliwość dostarczenia danych w inny sposób?

Oczywiście. Dostępnych jest kilka opcji dostarczenia wyników. Możemy wykorzystać system plików SFTP lub konto na dysku wirtualnym, jak również możemy przekazać Państwu dane na dysku zewnętrznym. Sposób dostarczenia danych zostanie ustalony z konsultantem w trakcie uzgadniania szczegółów zamówienia.

  • Przy zamawianiu usługi tworzenia bibliotek i sekwencjonowania nie zdecydowałam się na analizę bioinformatyczną. Czy jest możliwość skorzystania z analizy już po otrzymaniu surowych wyników sekwencjonowania?

Tak, przez okres 14 dni od otrzymania wyników z sekwencjonowania mogą Państwo skorzystać z oferowanych przez nas usług bioinformatycznych.

  • Planuję analizę RNA-seq. Pracuję na RNA bakteryjnym, która metoda tworzenia bibliotek będzie odpowiedniejsza Poly-A enrichment czy raczej rRNA Depletion?

W przypadku organizmów prokariotycznych, jakim są bakterie należy wybrać metodę rRNA depletion ponieważ mRNA organizmów prokariotycznych nie zawiera końców poliadenylowanych tzw. poli-A.

Masz inne pytanie lub wątpliwości, napisz do nas.