ZALECENIA DO PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO WYSYŁKI

  1. Próbki do wysyłki przygotowuje klient.
  2. Próbki RNA oraz biblioteki do sekwencjonowania powinny być przesłane na suchym lodzie (zalecane 10 kg; min. 5 kg). Przesyłki z próbkami zalecamy wysyłać wyłącznie w poniedziałki i wtorki. Paczka wysyłana na specjalne życzenie klienta w środę, czwartek lub piątek powinna zawierać odpowiednio więcej suchego lodu (ok 5kg na dzień) aby bezpiecznie przetrwać weekend w przypadku opóźnień w dostawie. Osoba odpowiedzialna za pakowanie próbek powinna zapoznać się z Ogólną Kartą Charakterystyki Suchego Lodu. 
  3. Próbki DNA mogą zostać przesłane na suchym lodzie, według zaleceń producenta suchego lodu, zazwyczaj 5 kg na każdy dzień transportu lub z wykorzystaniem wkładów chłodzących tzw. „Ice packs”. Przesyłki z próbkami zalecamy wysyłać wyłącznie w poniedziałki i wtorki. Paczka wysyłana na specjalne życzenie klienta w środę, czwartek lub piątek powinna zawierać odpowiednio więcej suchego lodu (ok 5kg na dzień) lub “Ice packs” aby bezpiecznie przetrwać weekend w przypadku opóźnień w dostawie.
  4. Do transportu materiału na suchym lodzie lub z wykorzystaniem wkładów chłodzących “Ice packs” zalecane jest użycie specjalnych transportowych pojemników termicznych.
  5. Przesyłka przeznaczona do transportu na suchym lodzie wymaga specjalnego oznakowania – etykiety suchego lodu (UN 1845), wskazującej wagę suchego lodu i całkowitą wagę paczki.  Etykieta suchego lodu musi być wodoodporna.
  6. Próbki DNA i RNA należy wysłać w probówkach wolnych od DNaz i RNaz o pojemności 1,5ml lub 2,0ml.
  7. Każda z próbek powinna zostać odpowiednio opisana, wodoodpornym markerem, zarówno na wieczku jak i z boku probówki. Nazwy próbek na probówce muszą być identyczne z nazwą podaną w formularzu informacji o próbce. Proszę nie umieszczać innych informacji na probówce, aby uniknąć rozbieżności. Niezastosowanie się do instrukcji może opóźnić rozpoczęcie analizy próbki.
  8. Prosimy upewnić się iż każda z probówek jest szczelnie zamknięta. Wieczko probówki powinno być zabezpieczone/oklejone co najmniej 3 warstwami Parafilmu.
  9. Aby uniknąć zgniecenia probówek podczas transportu, probówki powinny być umieszczone na zamykanym stojaku/statywie lub w probówce typu Falcon 50 ml (wolne przestrzenie proszę wypełnić np. ręcznikiem papierowym, aby probówki się nie poruszały w czasie transportu).