1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Dostarczenie wyników
  4. Dostarczenie wyników klientowi

Dostarczenie wyników klientowi

Po zakończeniu projektu otrzymają Państwo wiadomość mailową ze szczegółami jak i gdzie odebrać wyniki i raport z analizy.

Dane zostaną udostępnione w sposób uzgodniony podczas zawierania umowy, chyba że ustalono z opiekunem klienta inaczej.

Wyniki mogą zostać udostępnione w następujący sposób:

  • w zaszyfrowanym folderze udostępnionym w Chmurze;
  • na dysku zewnętrznym dostarczonym pocztą na wskazany przez klienta adres (rekomendowane dla projektów obejmujących ponad 800 Gb danych);
  • w inny, indywidualnie uzgodniony sposób np. bezpośrednio na serwer klienta.

Dostęp do plików w Chmurze ma tylko osoba z aktywnym linkiem i hasłem. Hasło należy wpisać bez dwukropka, spacji oraz cudzysłowu. Proszę pobrać pliki z serwera jak najszybciej, zostaną one usunięte z dysku po 14 dniach od udostępnienia. Jeżeli życzą sobie Państwo aby pliki zostały usunięte szybciej tzn. od razu po Państwa pobraniu danych – prosimy o taką informację z dokładnym zaznaczeniem daty kiedy usunąć dane.

Celem udostępnienia wyników innej osobie (niż osoba widniejąca w ofercie/umowie), zleceniodawca powinien ją wpisać w umowę lub należy udzielić jej pełnomocnictwa na podstawie którego udostępnimy wyniki.

Was this article helpful?

Related Articles

pl_PLPolish