Article Category: Lista usług NGS

Lista usług NGS

Whole Genome Sequencing

Wszystkie organizmy mają unikalny kod genetyczny tzw. genom, który składa się z 4 nukleotydów – zasad nukleotydowych (A, T, C...

Transcriptome Sequencing

Celem poznania sekwencji transkryptomu oferujemy różne podejścia w zależności od stawianych hipotez badawczych: – Total RNA (biblioteki tworzone metodą rRNA...

Whole Exome Sequencing

WES (Whole Exome Sequencing) to technika służąca do sekwencjonowania wszystkich regionów kodujących białka w genomie (znanych jako egzomy). Sekwencjonowanie całego...

Epigenome Sequencing

Analizy pozwalające na zrozumienie modyfikacji epigenetycznych i ich wpływu na regulację genów. Epigenetyka to nauka o dziedzicznych zmianach aktywności genów...

Microbial Genomics

Celem analizy mikrobiomu należy przeprowadzić sekwencjonowanie Ampliconu 16S rRNA, lub sekwencjonowanie metagenomiczne typu shotgun. Sekwencjonowanie 16S rRNA było dotychczas najczęściej...

Single Cell Sequencing

Sekwencjonowanie pojedynczych komórek pozwala na poszerzenie wiedzy o sekwencji kwasów nukleinowych z poszczególnych komórek przy użyciu zoptymalizowanych technologii NGS, zapewniając...
en_GBEnglish