Article Category: Documents and Information

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Documents and Information

Documents and Information

Ogólne Warunki Handlowe

§ 1. Postanowienia ogólne § 2. Zawarcie umowy §3. Próbki §4. Przesyłka § 5. Wykonanie umowy § 6. Rękojmia i...

Information on the processing of personal data

(Klauzula informacyjna) Informujemy, że w procesie wykonywania umów przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej. I. Administrator danych...

Regulamin – dot. Voucherów

I. Informacje wstępne. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów na usługi NGS zwanymi dalej...

Sposoby Rozliczenia

Nasi klienci mają możliwość opłacenia zleconych usług w wybrany dla siebie najdogodniejszy sposób, wybierając jedną z dwóch dostępnych metod: 1....

Regulamin – dot. Bonów

I. Informacje wstępne. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki zakupu oraz sposób korzystania z Bonów uprawniającymi do płatności za usługi oferowane...

BONY

Przedpłacone Bony weSEQ.IT to wygodny i elastyczny sposób płatności za usługi NGS w naszej firmie. Bony Przedpłacone weSEQ.IT to gwarancja...
en_GBEnglish