Epigenome Sequencing

Analizy pozwalające na zrozumienie modyfikacji epigenetycznych i ich wpływu na regulację genów. Epigenetyka to nauka o dziedzicznych zmianach aktywności genów spowodowanych mechanizmami innymi niż zmiany sekwencji DNA. Badania w ramach analizy epigenetycznej mogą obejmować badanie zmian w metylacji DNA, interakcji DNA-białko, dostępności chromatyny, modyfikacji histonów i nie tylko.

W naszym katalogu usług znajdą Państwo:

  • WGBS (ang. Whole Genome Bisulfite Sequencing) pozwalające na identyfikację metylowanych cytozyn w skali obejmującej cały genom z rozdzielczością pojedynczego nukleotydu, niezbędne do zrozumienia ekspresji genów i wielu procesów biologicznych podlegających regulacji epigenetycznej.
  • ChIP-seq (ang. Chromatin Immunoprecipitation Sequencing) pozwala na profilowaniu targetów DNA pod kątem modyfikacji histonów, białek strukturalnych, czynników transkrypcyjnych i innych białek związanych z DNA w skali całego genomu. Łączy w sobie selektywność immunoprecypitacji chromatyny (ChIP) w celu identyfikacji specyficznych kompleksów białko-DNA z sekwencjonowaniem nowej generacji.

Celem poznania cen oferowanych usług zalecamy wypełnienie formularza specyfikacji projektu i/lub zapoznanie się z artykułem dotyczącym wyceny usług.

Was this article helpful?

Related Articles

pl_PLPolish