Sposoby Rozliczenia

Nasi klienci mają możliwość opłacenia zleconych usług w wybrany dla siebie najdogodniejszy sposób, wybierając jedną z dwóch dostępnych metod:


1. Płatność po wykonaniu usługi

Po zrealizowaniu zlecenia, wraz z wynikami analizy dostarczamy fakturę VAT z 14 dniowym terminem płatności. 


2. Płatność na zasadach przedpłaty

Decydując się na przedpłatę, mogą Państwo skorzystać z dodatkowego rabatu. Szczegóły dotyczące przedpłaty, takie jak jej wartość, udzielony rabat itp., zawsze są dostosowane do indywidualnych warunków współpracy.

Oferujemy trzy opcje płatności oparte na zasadach przedpłaty:


2.1. Otrzymanie FV zaliczkowej po zrealizowaniu płatności

  • Przedpłata, może być zrealizowana na całość lub tylko część finalnej kwoty. Przedpłata może stanowić od 1 do 100% wartości umowy.
  • Na podstawie otrzymanej od Państwa podpisanej oficjalnej oferty/umowy, prześlemy Państwu e-mailowo dokument proformy.
  • Po odnotowaniu opłacenia proformy, zostaje wystawiona i przesłana Państwu faktura zaliczkowa (na kwotę opłaconą proformą).
  • Po zakończeniu realizacji zlecenia, wraz z wynikami dostarczymy fakturę końcową, która kończy proces płatności.

Dla kogo ta forma rozliczenia się jest korzystna?

Klienci, którzy powinni opłacić projekt do konkretnej daty, ale nie mają natychmiastowej potrzeby otrzymywania faktury końcowej, najczęściej wybierają tą opcję przedpłaty. Korzystając z tego rozwiązania, klienci nie tylko zyskują korzystny rabat, wynikający z wcześniejszego uregulowania płatności, ale również spełniają swój obowiązek finansowy w ustalonym terminie. To elastyczne rozwiązanie umożliwia klientom skorzystanie z upustu finansowego, jednocześnie pozwalając na dostosowanie płatności do harmonogramu, który najlepiej odpowiada ich potrzebom.


2.2. Otrzymanie FV w dniu odbioru próbek

Faktura za usługę może zostać wystawiona 60 dni przed realizacją usługi, ale nie wcześniej niż w dniu odebrania od klienta próbek. To umożliwia klientowi wcześniejsze rozliczenie się z projektu.

Dla kogo ta forma rozliczenia się jest korzystna?

Klienci dla których wcześniejsza płatność nie jest wystarczająca, aby rozliczyć się w terminie z projektu, więc potrzebują pilnie otrzymać fakturę. Dzięki temu otrzymują korzystne warunki finansowe oraz fakturę jeszcze przed realizacją zamówienia.


2.3. Płatność Bonem

Możliwa jest również płatność za usługi przedpłaconym Bonem.

Dla kogo ta forma rozliczenia się jest korzystna?

Klienci, którzy w projekcie mają możliwość otrzymania faktury zatytułowanej “Bon na usługę YYY” lub “Bon na kwotę XXX” oraz potrzebują pilnie faktury do rozliczenia projektu. Dzięki przedpłacie mogą skorzystać z atrakcyjnych warunków finansowych i równocześnie otrzymają fakturę jeszcze przed zrealizowaniem zamówienia. Ponadto bon daje im elastyczność w korzystaniu z usługi w późniejszym terminie.Zestawienie – sposoby rozliczenia

zestawienie – sposoby rozliczenia


Naszym celem jest stworzenie dla Państwa komfortowych warunków współpracy oraz zapewnienie przejrzystości procesu płatności. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują dodatkowych wyjaśnień, prosimy o kontakt z działem handlowym contact@weseq.it.
Was this article helpful?

Related Articles

pl_PLPolish