Próbki Krwi pełnej – ang. whole blood

Przygotowanie próbki jest kluczowym etapem każdego badania, a zakres wykonywanej usługi może obejmować również izolację kwasów nukleinowych z dostarczonej tkanki. Krew stanowi wyjątkowo wrażliwy materiał ze względu na zdolność do koagulacji. Celem zabezpieczenia Państwa materiału na czas transportu prosimy o przygotowanie próbek krwi zgodnie z poniższą check-listą:

  • Próbki krwi pełnej należy pobrać do probówek z antykoagulantem medycznym (prosimy korzystać z antykoagulantów tj. cytrynianu sodu lub EDTA. Nie zalecamy heparyny).
  • Po pobraniu należy 10 razy wymieszać próbkę z antykoagulantem poprzez delikatne odwracanie. 
  • Przenieś krew do standardowych probówek EP (1,5 lub 2,0 ml DNAase i RNAase free) i przechowuj w -20 lub -80°C w celu transportu lub długotrwałego przechowywania (postępuj zgodnie z instrukcjami probówki do pobierania krwi).

UWAGA:

  1. Należy unikać używania probówek do pobierania krwi, które wymagają specjalnego zestawu do ekstrakcji, co mogłoby spowodować opóźnienia w ekstrakcji z powodu braku odpowiedniego zestawu w laboratorium.
  2. Po pobraniu krwi i wymieszaniu należy przenieść ją do probówki / probówek EP 1,5 lub 2,0 ml DNAase i RNAase free. Szklane probówki do pobierania krwi są delikatne po zamrożeniu i mogłyby ulec stłuczeniu w trakcie transportu. 

Was this article helpful?

Related Articles

pl_PLPolish