SIF – Formularz Informacji o Próbce

Formularz informacji o próbce (próbkach) z ang. Sample Information Form zostanie przesłany do Państwa na adres mailowy przez Opiekuna Klienta po podpisaniu oferty/umowy na realizację usługi.

Prosimy o dokładne wypełnienie oraz odesłanie SIF do Opiekuna Klienta, pamiętając aby dokładnie takich samych nazw użyć podpisując probówki przed wysyłką. W formularzu informacji o próbce znajdą Państwo dwie zakładki, pierwsza “Library Prep&Seq” którą należy uzupełnić jeżeli wysyłają Państwo RNA lub DNA do przygotowania bibliotek i sekwencjonowania oraz druga zakładka “Sequencing only” którą należy wypełnić tylko w przypadku gdy przesyłają Państwo do nas już przygotowane przez Państwa biblioteki, do sekwencjonowania.

Słowniczek / pomoc:

> Pre QC – Quality Control i odnosi się do analizy QC przeprowadzanej przez klienta przed wysłaniem próbek do nas. Czasami klienci aby upewnić się czy próbki spełnią wymagania do sekwencjonowania przeprowadzają analizę RIN, i/lub integralności na żelu, ale nie jest ona wymagana. Jeżeli została przeprowadzona, można przesłać nam wyniki do wglądu/porównania. My po otrzymaniu próbek od Państwa zawsze przeprowadzamy analizę QC przed rozpoczęciem przygotowywania bibliotek do sekwencjonowania, niezależnie czy otrzymamy wyniki preQC od Państwa czy nie. Ewentualne wyniki należy wysłać jako załącznik do maila wraz z formularzem SIF.
> Biological repetition – oznacza powtórzenia biologiczne i zaznaczamy “Yes” jeżeli część próbek stanowi powtórzenia biologiczne. 
> Backup – czasami przy “trudnym” materiale klienci dokupują pakiet “Interwencyjny QC” który pozwala na przesłanie 20% więcej próbek które są analizowane po dotarciu do laboratorium pod względem jakości razem z próbkami głównymi, a następnie klient decyduje które próbki przekazać do sekwencjonowania.
> Data amount – to pole w które wpisujemy ilość danych zwrotnych na próbkę po sekwencjonowaniu. W razie wątpliwości informacja ta jest podana w ofercie.

Was this article helpful?

Related Articles

pl_PLPolish