Przygotowanie przesyłki (pakowanie)

Celem zabezpieczenia Państwa materiału na czas transportu prosimy o przygotowanie przesyłki postępując zgodnie z poniższą check-listą:

  1. Upewnij się, czy wszystkie próbki zostały poprawnie opisane (tożsame nazwy z formularzem informacji o próbce).
  2. Zabezpiecz probówki przed otwarciem poprzez oklejenie kilkoma (min. 3) warstwami parafilmu.
  3. Umieść próbki na zamykanym stojaku/raku lub umieść je w 50ml probówce typu Falcon z dodatkowym wypełnieniem np. ręcznikiem papierowym, aby probówki nie uszkodziły się w transporcie.
  4. Włóż odpowiednią ilość  icepacks (dla przesyłki zawierającej DNA) lub suchego lodu (dla przesyłki zawierającej RNA lub biblioteki do sekwencjonowania). Upewnij się że probówki są otoczone przez materiał chłodzący.
  5. NIE umieszczaj w środku paczki żadnych dokumentów.
  6. Szczelnie zamknij paczkę przez oklejenie taśmą.
  7. W przypadku paczki zawierającej suchy lód – przyklej na boczną ściankę przesyłki wodoodporna etykietę – UN1845.
  8. Jeżeli wykorzystujesz ponownie styrobox, w którym była nadawana inna przesyłka – upewnij się, że wszystkie nieaktualne etykiety zostały usunięte.

Article Attachments

Was this article helpful?

Related Articles

pl_PLPolish