Pellet z kultur bakteryjnych

Przygotowanie próbek kultur bakteryjnych jest kluczowym etapem mającym na celu zabezpieczenie cennego materiału do izolacji kwasów nukleinowych na bazie których zostaną następnie przygotowane biblioteki do sekwencjonowania i wykonane sekwencjonowanie.

Aby przygotować próbki do wysyłki należy postępować według poniżej instrukcji:
1. Wyhoduj bakterie na pożywce płynnej do połowy fazy logarytmicznej lub wczesnej fazy stacjonarnej.
2. Zbierz co najmniej 4 * 10⁹ komórek (lub 10 ml hodowli, jeśli analiza liczby komórek nie jest możliwa).
3. Uzyskaj pellet przez odwirowanie i odrzucenie supernatantu.
4. Zamroź pellet w temperaturze < -18°C.
5. Pellet należy wysłać na suchym lodzie.

Tak przygotowany i wysłany pellet zapewnia odpowiedni materiał do przeprowadzenia izolacji kwasów nukleinowych.

Was this article helpful?

Related Articles

pl_PLPolish